.

Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu Học Hiệp Hòa "C"

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hua Thanh Viet
Ngày gửi: 13h:24' 14-12-2010
Dung lượng: 5.1 KB
Số lượt tải: 119
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD CẦU NGANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
TRƯỜNG TH HIỆP HÒA “C” ĐỘC LẬP –TỰ DO –HẠNH PHÚC.

BÁO CÁO
SƠ KẾT V/v THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM 2009
Để kiểm điểm đánh giá tình hình việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường ( Ban hành kèm theo quyết định số 04/2000/QĐ- BGDĐT )Trường Tiểu Học Hiệp Hòa “ C “ đã tiến hành xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện đến nay đã đạt được những kết quả như sau :
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC :
1/ Kết quả công tác đã triển khai
- BGH và BCHCĐ trường tiến hành triển khai “ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường “ cho toàn thể CBGV trường , hội cha mẹ HS , Chính quyền địa phương nhằm thông suốt và nhận thức đúng đắn , góp phần xây dựng nền nếp , trật tự kỉ cương trong mỗi hoạt động của nhà trường , ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội , thực hiện nhiệm vụ giáo dục phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước . Triển khai chung 4 cuộc và có 464 lượt người tham dự ( Đảng viên 11 đ/c = 44 lượt ) ; CBGV 6 ( 24 lượt ) và 396 lượt PHHS .
2/ Kết quả chuyển biến về mặt nhận thức :
- Sau khi tổ chức triển khai quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường . Nhìn chung Đảng viên , CBGV , PHHS nắm được nội dung cơ bản của quy chế ( gồm 4 chương , 16 điều ) cũng như những vấn đề mà BGHø trường cần tập trung chỉ đạo . Đồng thời xem đây là 1 văn bản phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị . Đòi hỏi mỗi CBĐV-GV phải nâng cao tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia xây dựng Chi bộ – Chính quyền – Công Đoàn trường góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị .
3/ Kết quả thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng , GV và các đoàn thể trong nhà trường
a/ Hiệu trưởng :
Thực hiện đúng theo các chức năng nhiệm vụ quyền hạn đã được qui định trong điều lệ trường Tiểu học , gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ , luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của CBGV , tổ chức Đoàn thể trong nhà trường v/v tham gia xây dựng đơn vị , tổ chức chế độ hội họp theo đúng định kỳ . Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo cấp trên , công khai hoạt động tài chính theo quy định nhà nước . Xây dựng tập thể sư phạm trường thành một khối thống nhất đoàn kết cao. Thường xuyên kiểm tra hoạt động của cấp dưới trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao
b/ Cán bộ - giáo viên :
Giáo viên trường thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công , không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy , nâng cao chất lượng học tập của HS. Tích cực tham gia các phong trào do BGH, CĐ và cấp trên phát động “ cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục …”Thực hiện tốt pháp lệnh cán bộ công chức, pháp lệnh chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, có nhiều ý kiến rất thiết thực trong việc thực hiện xây dựng đơn vị.
c/ Các Đoàn thể:
Ban Chấp Hành Công Đoàn – Đoàn thanh niên – Tổng phụ trách tham mưu đề xuất những biện pháp giúp Hiệu trưởng triển khai và tổ chức thực hiện tốt qui chế, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Đoàn thể. Trong đó Ban thanh tra nhân dân còn thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện qui chế dân chủ, việc kí kết hợp đồng trách nhiệm giữa BGH và BCHCĐ lắng nghe ý kiến quần chúng, phát hiện các cá nhân vi phạm quy chế dân chủ để đề nghị giải quyết kịp thời.
II. TỒN TẠI:
-Trong các cuộc hội họp mặc dù Ban Giám Hiệu và Ban Chấp Hành Công Đoàn công khai tất cả các hoạt động. Tuy nhiên cũng còn một vài cán bộ giáo viên chưa nắm vững nên trong quá trình thực hiện còn có những mặt hạn chế.
-Sự quan tâm của Hội cha mẹ học sinh chưa đúng mức đã làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Hiệp Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2009
TM . BGH
HIỆU TRƯỞNG

HỨA THANH VIỆT
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Goodbye

http://Blog.Uhm.vNhttp://Blog.Uhm.vNhttp://Blog.Uhm.vNhttp://Blog.Uhm.vNhttp://Blog.Uhm.vNhttp://Blog.Uhm.vNhttp://Blog.Uhm.vN